அப்பால் தமிழ் http://www.appaal-tamil.com com_rss en-us Fri, 19 Jul 2024 23:52:32 +0200 Powered by Mambo Open Source 4.5 http://www.appaal-tamil.com/images/M_images/mos_rss.png http://www.appaal-tamil.com 88 எதுவுமே சொல்ல வேணடாம் http://www.appaal-tamil.com/index.php?option=content&task=view&id=708 துயரத்தை பற்றி என்னிடம்எதுவுமே சொல்ல வேணடாம்ஏனெனில் இரவும் பகலும்நான் அதனுடனேயே வாழ்கிறேன் கோபத்தை பற்றி என்னிடம்எதுவுமே சொல்ல வேணடாம்ஏனெனில் அது ஒருபோதும்தீரப்போவதில்லை... அக்கினிக் குஞ்சொன்று கண்டேன் http://www.appaal-tamil.com/index.php?option=content&task=view&id=44 ஈழப்போராட்டத்தில் சயனைட்டை அறிமுகம் செய்து புதிய வரலாற்றைத் தொடக்கி வைத்தான். முதல் களப் போராளியாகி ஈழப்போராட்டத்தை முன் நகர்த்தினான்.... பசியும் இருளும் நிறைந்த சனங்களின் கதை http://www.appaal-tamil.com/index.php?option=content&task=view&id=707 பல்கலைக்கழக சூழலில் இன்று எழுத்து ஆபத்தானதாக இருக்கிறது. முன்னர் போல நல்ல எழுத்துக்களை எழுதி வருவதற்கான சூழல் காணப்படவில்லை. மாணவர்கள் தமது பிரச்சினைகளை வெளிப்படுத்துகிற மாணவரிய எழà¯... எனது நாட்குறிப்பிலிருந்து - 08 http://www.appaal-tamil.com/index.php?option=content&task=view&id=706 ஓவல் தனது தனிப்பட்ட கருத்துக்களுக்காக சோவியத் புரட்சியாளர்களை விமர்சிக்கலாம். அவர் என்ன கருத்துக்களையும் கொண்டிருக்கலாம்; ஆனால் போல்ஷ்விக் புரட்சியாளர்களை பன்றிகளாக சித்தரித்திà®... தற்செயலாய் ஏறிய பேருந்து http://www.appaal-tamil.com/index.php?option=content&task=view&id=704 நான் எனக்குள் வெள்ளைநிறப் பேய்களை உருவாக்குவதற்காகவே எழுதிக் கிழித்தேன். கனவுகளைத் தூரத்தில் நின்றே தீர்மானிக்கும் ஓர் அலைவரிசையில் நான் இணைந்துகொண்டேன்.புறவுலகின் படிமங்களாய் à®... மரணத்தின் வாசனை - 09 http://www.appaal-tamil.com/index.php?option=content&task=view&id=703 ..போகாமலிருந்து விடலாம் என்கிற நினைப்பு எழுந்து கொண்டு விசும்புகிறது மனசு. கூடவே போவதற்கான நியாயங்களையும் சொல்லிச் சமாளிக்கிறது. நான் இந்த ஊரின் சிற்பம் அல்லவா? இந்த மனிதர்கள் இந்த தெரு...